Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/lib/adodb5/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 365

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/lib/adodb5/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 365

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/lib/adodb5/drivers/adodb-mysql.inc.php:365) in /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/modules/Download/Download.php on line 64

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/lib/adodb5/drivers/adodb-mysql.inc.php:365) in /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/modules/Download/Download.php on line 65

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/lib/adodb5/drivers/adodb-mysql.inc.php:365) in /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/modules/Download/Download.php on line 67

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/lib/adodb5/drivers/adodb-mysql.inc.php:365) in /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/modules/Download/Download.php on line 68
ࡱ> r !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqstuvwxyz{|}~Root Entry F{P#H}PWorkbook+SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 ɀ\pAukasz Ba= =iZ<8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1 Arial CE1Calibri1 Arial CE1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1 Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1HCzcionka tekstu podstawowego1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1$ Constantia1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1& Courier New1Calibri1Symbol1Calibri1Calibri1Calibri7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-61_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) #,##0\ "zB" #,##0\ [$EUR] #,##0\ [$USD]#,##0.00\ [$EUR]#,##0.00\ [$USD] #,##0\ [$PLN]"Tak";"Tak";"Nie"7"Prawda";"Prawda";"FaBsz"G!"WBczone";"WBczone";"WyBczone"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)#,##0.0\ [$EUR][$-415]d\ mmmm\ yyyyP_-* #,##0.00\ [$zB-415]_-;\-* #,##0.00\ [$zB-415]_-;_-* "-"??\ [$zB-415]_-;_-@_-N_-* #,##0.0\ [$zB-415]_-;\-* #,##0.0\ [$zB-415]_-;_-* "-"??\ [$zB-415]_-;_-@_-J_-* #,##0\ [$zB-415]_-;\-* #,##0\ [$zB-415]_-;_-* "-"??\ [$zB-415]_-;_-@_-LG_-[$-809]* #,##0.00_-;\-[$-809]* #,##0.00_-;_-[$-809]* "-"??_-;_-@_-0.0                                    ff + ) , *    P P     `       a>    X2 @2 @@ @ @ X @ `@ @  "@@  "@  " @  @ @ x @ @  !@ @  @ @ !@ @ `"@ @  `"@ @  `!"@ @  @ `@ @  `@ @  `!@ @    H  !X ! H ! ! "X ! H " H (p@ @  @ @ ! h@ @  `@ @  `@ @  `!@ @   ` ` # # (@@ # (@ # ( @ # h@ @ #8"@ # (@ @ # h@ @  @@   @ $X2  @ #8@ @ #x@ @ # ( @ # h @ # h @ #x@ @ 8@ @ %8 8 8 &8 8 8 '8 0 #8 # h  `  d@ @  d@ @ (x )x@@ )x@ )x @ )x@ )x )x #x"@ @  @ !8 x@@2 #x@2 #xP @2 #x @ 2 #x 2 #xP 2 #8@@ #8@ #8 @ #8@ #8 #8 0@ 0 0@ 0 0 x%"@ @ 2 p""@ @ 2 pR"@ @ 2 0@@ 0@ 0@ 0 0@ 0@ 0 x@@2 x@2 xP @2 x@2 x2 xP 2 0@ @ p@ @ x@@2 x @2 x@2 x 2 0@@ 0@ 0 @ 0 0 0 x @ 2 x 2 0@@ 0@ 0 @ 0@ 0 @ 0 0 ||O}-} -809]* }-} -809]* }-} -809]* }-} -809]* }-} -809]* }-} -809]* }-} -809]* }-} -809]* }-} -809]* }-} -809]* }-} -809]* }-} -809]* }-} -809]* }-} -809]* }-} -809]* }-} -809]* }A} -809]* ef809]* "-}A} -809]* ef809]* "-}A} -809]* ef809]* "-}A} -809]* ef809]* "-}A} -809]* ef809]* "-}A} -809]* ef 809]* "-}A} -809]* L809]* "-}A} -809]* L809]* "-}A} -809]* L809]* "-}A} -809]* L809]* "-}A} -809]* L809]* "-}A} -809]* L 809]* "-}A} -809]* 23809]* "-}A} -809]* 23809]* "-}A} -809]* 23809]* "-}A} -809]* 23809]* "-}A} -809]* 23809]* "-}A}! -809]* 23 809]* "-}A}" -809]* 809]* "-}A}# -809]* 809]* "-}A}$ -809]* 809]* "-}A}% -809]* 809]* "-}A}& -809]* 809]* "-}A}' -809]* 809]* "-}A}( -809]* 809]* "-}}) }-809]* 809]* "-zB-4_-* [$z _-;_}}* -809]* 809]* "-???zB-4???_-* ??? [$z ???_-;_}-}+ -809]* }-}, -809]* }-}- -809]* }-}. -809]* }-}/ -809]* }-}0 -809]* }-}1 -809]* }A}2 a-809]* 809]* "-}A}3 -809]* 809]* "-}A}4 -809]* ?809]* "-}A}5 -809]* 23809]* "-}-}6 -809]* }-}7 -809]* }}8 ??v-809]* ̙809]* "-zB-4_-* [$z _-;_}A}9 }-809]* 809]* "-}A}: e-809]* 809]* "-}(}; -809]* }}< -809]* 809]* "-zB-4_-* [$z _-;_}}= ???-809]* 809]* "-???zB-4???_-* ??? [$z ???_-;_}-}> -809]* }-}? -809]* }U}@ -809]* 809]* "-zB-4}-}A -809]* }-}B -809]* }-}C -809]* }-}D -809]* }-}E -809]* }(}F -809]* }A}G -809]* P809]* "-}A}H -809]* P809]* "-}-}I -809]* }-}J -809]* }A}K -809]* 809]* "-}A}L -809]* 809]* "-}A}M -809]* 809]* "-}-}N -809]* }-}O -809]* }-}P -809]* }-}Q -809]* }A}R -809]* 809]* "-}-}S -809]* }-}T -809]* }-}U -809]* }-}V -809]* }A}W -809]* 809]* "-}A}X -809]* 809]* "-}A}Y -809]* 809]* "-}A}Z -809]* 809]* "-}A}[ -809]* 809]* "-}A}\ -809]* 809]* "-}A}] -809]* 809]* "-}-}_ -809]* }A}` -809]* 809]* "-}-}a -809]* }-}b]* }-}c]* }}d}}e}-}f]* }-}g]* }-}h]* }A}i ]* 809]* "-}-}k ]* }-}l ]* }-}m]* }A}n ]* 809]* "-}A}o ]* 809]* "-}A}p ]* 809]* "-}-}q ]* }A}r ]* 809]* "-}A}s ]* 809]* "-}-}t ]* }-}u ]* }-}v ]* }-}w ]* }A}x ]* 809]* "-}-}y ]* }-}z ]* }A}{ ]* 809]* "-}-}| ]* }-}} ]* }-}~ ]* }A} ]* P809]* "-}-} ]* }-} ]* }A} ]* 809]* "-}-} ]* }A} ]* 809]* "-}A} ]* 809]* "-}A} ]* 809]* "-}-} ]* }(} ]* }-} ]* }-} ]* }(} ]* }-} ]* }-} ]* }(} ]* }-} ]* }-} ]* }A} ]* 809]* "-}A} ]* 809]* "-}A} ]* 809]* "-}A} ]* 809]* "-}-}]* }-}]* }-}]* }-}]* }-}]* }-}]* }-}]* }A} ]* 809]* "-}-} ]* }}}(}P]* }A} ]* P809]* "-}A} ]* P809]* "-}A} ]* P809]* "-}A} ]* P809]* "-}A} ]* P809]* "-}-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }(}P]* }A} ]* P809]* "-}A} ]* P809]* "-}-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }(}P]* }(}P]* }(}P]* }(}P]* }(}P]* }(}P]* }-} ]* }-} ]* }(}P]* }(}P]* }(}P]* }(}P]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }(}P]* }(}P]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* }-} ]* 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/ Dziesitny 20Explanatory TextG5Explanatory Text %1 K Followed Hyperlink % 2Good;Good a%3 Heading 1G Heading 1 I}%O4 Heading 2G Heading 2 I}%?5 Heading 3G Heading 3 I}%236 Heading 49 Heading 4 I}%79 Hyperlink % 8InputuInput ̙ ??v% 9 Linked CellK Linked Cell }% :NeutralANeutral e%3Normal %; Normalny 26 Normalny 2 <Noteb Note  =OutputwOutput ???%????????? ???>$Percent ?Title1Title I}% @TotalMTotal %OOA Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`informacje oglne!cennik-targi zagraniczne cennik-targi krajowe Qcennik - seminaria kraj. szcennik-misje gospodarcze'3cen-gospodarcze misje wyjazdowe0z@3 A@@  xZXProgram jest organizowany przez Agencj M Promotion na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.SW ramach organizacji targw Wykonawca (Agencja M Promotion) jest odpowiedzialna za:uDziaBania organizowane przez Agencj M Promotion w ramach organizacji bran|owego programu promocji dla sektora IT/ITC,ZAGRANICZNE IMPREZY TARGOWO - WYSTAWIENNICZE12 metrw kwadratowych9 metrw kwadratowych Futurecom(KRAJOWE IMPREZY TARGOWO - WYSTAWIENNICZEnettobrutto IntertelecomMISJE GOSPODARCZEStany ZjednoczoneBrazylia HiszpaniaNorwegiaJaponiaNiemcy* CeBIT - koszt stoiska przy wariancie zabudowy zamknite boki, w przypadku otwartych bokw koszty rosn o 25 %, otwarte na 3 strony - 40 %, otwarte na 4 strony 60 %CebitJapan IT2W ramach organizacji seminarium Wykonawca zapewni:FW ramach organizacji misji gospodarczej Wykonawca zapewni uczestnikom::gZaprojektowanie i wykonanie zabudowy stoisk, ich monta| i demonta|, obsBug techniczn iubezpieczenie,,Najem powierzchni wystawienniczej min. 9 m2,ZFormalno[ci zwizane z opBat rejestracyjn, wpisy do katalogu targowego, karty wystawcy, >TBumacza , je[li przedsibiorcy zgBosz takie zapotrzebowanie,PTransport eksponatw na targi od wskazanego lotniska w Polsce na miejsce targw >Zapewnienie transportu lotniczego dla 2 przedstawicieli firmy,Transport osb podczas targw,Organizacja spotkania matchmakingowego pomidzy przedsibiorcom polskim a potencjalnym partnerem zagranicznym (wyszukany on zostanie we wspBpracy z polskim przedsibiorcom)YMisja gospodarcza zostanie zorganizowana przy okazji wydarzenia typu konferencja, wystawazSpeBnienie wymagaD formalnych niezbdnych do udziaBu w imprezie (np.. WypeBnienie i wystawienie zgBoszeD, zapisy na sesje) Organizacja jednego spotkania matchmakingowego - przedsibiorcy zostanie zaproponowanych dwch potencjalnych partnerw zainteresowanych wspBprac. W ramach spotkania Wykonawca zapewni miejsce do odbycia spotkania, catering (zimne i gorce napoje), transport na poszczeglne spotkaniaOZakwaterowanie dla 2 przedstawicieli firmy w hotelu co najmniej trzygwiazdkowym5Zakup biletw lotniczych dla 2 przedstawicieli firmy,Transport podczas misjigZorganizowanie transportu materiaBw promocyjnych na ktre bd si skBadaBy ulotki i foldery reklamowe3TBumacza, je[li przedsibiorcy wyra| tak potrzebmMisja wyjazdowa to spotkanie przedsibiorcy ze wskazanym przez niego zagranicznym przedsibiorc/kontrahentem0Zapewnienie na czas trwania misji zakwaterowaniaZakup biletw lotniczych%Zapewnienie transportu w czasie misjiZW ramach organizacji spotkaD z kontrahentami Wykonawca zapewni: miejsce do odbycia spotkaDTBumaczaw ramach kosztw kwalifikowanych w szkoleniu mo|e wzi udziaB jeden przedstawiciel przedsibiorcy, dlatego te| wycena zostaBa przygotowana na jednego przestawicielatematyka seminarium zwizana bdzie z powadzeniem dziaBalno[ci eksportowej np.. Sposobw wej[cia na rynek zagraniczny, prowadzenia prezentacji, negocjacji itp.(zapewnienie cateringu podczas seminarium0zapewnienie prelegentw, obsBugi seminarium itp.,seminarium obejmujce 8 godzin szkoleniowychRZakwaterowanie dla 2 przedstawicieli firmy w hotelu przynajmniej trzygwiazdkowym, tZorganizowanie wsplnego spotkania zprzedstawicielami instytucji otoczenia biznesu oraz z ekspertem z danego kraju, 12 metrw kw. 9 metrw kw. zakup usBug - obsBuga technicznaCzakup usBug - tBumacz konsekutywny do dyspozycji 10 przedsibiorcw;zakup usBug - transport eksponatw przedsibiorcw (150 kg)przeliczenie na 1 m kw.#zakup usBug - obsBuga tBumaczeniowa$wynajem powierzchni wystawienniczej IT- Innovations Expokoszty BcznieGOSPODARCZE MISJE WYJAZDOWESW ramach organizacji gospodarczych misji wyjazdowych Wykonawca zapewni uczestnikom:+wynajm zabudowy powierzchni wystawienniczejVPrzejazd przedsibiorcy lub nie wicej ni| dwch pracownikw uczestniczcych w targach1wpis do katalogu targowego i opBaty rejestracyjne"udziaB w spotkaniach bilateralnych1wpis do katalogu firmowego i opBaty rejestracyjnewynajem sali konferencyjnejzakup usBug transportu osb"zakup usBug - transport eksponatw0zakup biletu wstpu na wydarzenia podczas misji zakup usBug - tBumaczenie udziaB w zagranicznym seminariumSeminaria krajoweeIntertelecom - stoisko otwarte z 3 stron wzrost kosztw o 15 %, stoisko wyspowe wzrost kosztw o 20 %,wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczejkoszty Bcznie netto*9przejazd przedsibiorcy lub nie wicej ni| 2 pracownikw*.*Koszt przelotu nie dotyczy uczestnikw targwAFuturecom, IT-Innovation, Mobile World Congress, CeBIT, Japan IT Mobile World CongressMWCHSeminarium, w ktrym mo|e bra udziaB 1 pracownik firmy. Seminarium obejmuje swoim zakresem nastepujce zagadnienia tematyczne:strategi budowania marki, marketingu na rynkach midzynarodowych, sposb prowadzienie negocjacji czy te| system prawny w obrocie gospodarczym. Prelegentami bd do[wiadczeni wykBadowcy lub trenerzy. zzakwaterowanie dla 2 pracownikw firmy, nie dBu|ej ni| dwa dni przed rozpocz<ciem i jeden dzieD po zakoDczeniu dziaBania**Z** Koszt dla jednego pracownika. W przypadku udziaBu 2 pracownikw firmy koszt ujmujemy x2Y* Koszt dla jednego pracownika. W przypadku udziaBu 2 pracownikw firmy koszt ujmujemy x2(zakwaterowanie dla 2 pracownikw firmy**)zakwaterowanie dla 2 pracownikw firmy** bf CiiulJp 9v2z|U~7 accB ɀ *l,< dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?M HP Officejet Pro L7700 Series$C 4dXXA4DINU"$ s'TSMTJHP Officejet Pro L7700 SeriesInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPPreAnalysisFalseMSPreAnalysisFalseHPReportSymmetricMarginsFalseHPMinimizeMarginsFalseHPAlignMarginsForMDTrueDuplexNONEHPPrintPreviewFalseHPOverSprayOptionAutomaticHPOverSpray100HPBorderLessPhotoFalseHPOutputOrderReverseTrueJobUITruePaperSizeA4OrientationPORTRAITHPPaperSizeDuplexConstraintsINDEX_CARD_3X5HPDocPropResourceDatahpzhl58a.cabHPNUseDiffFirstPageChoiceTrueHPMediaTypeDuplexConstraintsHP_MATTE_GREETING_CARDSHPDryTimeOptionAutomaticHPDryTime0HPInkVolumeOptionAutomaticHPInkVolumeNormalHPPrintInGrayScaleFalsePrintQualityNormalPrintQualityGroupPQGroup_2HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_TIMESTAMPHPColorModeCOLOR_MODEHPPDLTypePDL_PCL3HPPJLEncodingUTF8HPXMLFileUsedhpwl7703.xmlHPTilingSelectionTrueHPMediaTypeTreeviewPopupTrueColorModeColor24TextAsBlackFalseMediaTypePLAINResolution600dpiPQDPIInstalledHPMirrorPrintFalseHPAutoDuplexScalingTrueHPManualFeedOrientationFACEUPHPSpeedMechFastDraftHPOutputBinOrientationFACEUPHPMapManualFeedToTray1FalseHPSendPJLUsageCmdLNNAME_CARRPSAlignmentFileHPZ3A58aPSServicesOptionServiceFileEndHPCleaningFilesDataHP_Clean_TestPageHPConsumerCustomPaperHPCustomHPColorSelectionForHPAEnabledHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPBornOnDateHPBODHPInputColorSpaceCOLORSMARTHPDriverDataDriverDataHPCustomSizeCommandTRUEHPSendPreloadCommandTRUEESPRITSupportedTrueHPUseAutoDuplexUnitTrueHPHideManualFeedTrueHPRESDLLNameHPFRS58aHPRedEyeReductionOffHPDigitalImagingHPHomePrintingHPSmartFocusOnHPContrastOnHPDigitalFlashOnHPSharpnessLowHPSmoothingOnHPJpegPngPassthroughTrueHPReverseBandOrderForEvenPagesReverseBandOrderHalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPHTDLLNameHPFIG58aHPMHDLLNameHPFIE58aHPHPAFilterTrueHPAdvancedColorSettingTrueHPICCPrinterFamily5700_6500HPCRDCommandTrueHPSendUnitMeasureCommandTRUEHPPaperSizeTreeviewPopupMetricHPSimplifiedUITrueHPPosterPrintingOptionSUIFalseHPPhotoFixOFFHPScaleToPaperFalseHPConvertAPIVersionOverride3IUPHdA4 4 [brak] [brak]Arial4P d?ADMIN<Automatyczny>44dMicrosoft ExcelBrak<zEXCEL.EXEC:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE IPACDRWDSGATCAPI;F4E8Q;Ki݅&E%9xPPBHAERP" dXX333333?333333?&<3U*B@,,,,,F,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, G$HHHHHHHHHHHHHHB E<___________________________>E___________________________ K<````````___________________ b<cccccccccdddddddd__________ e<ddddddddddddddddd__________ j<ddddddddddddddddd__________ j<ddddddddddddddddd__________ j< ddddddddddddddddd__________ j< ddddddddddddddddd__________ j< ddddddddddddddddd__________ e< ddddddddddddddddda_________ j2< ddddddddddddddddd__________>eddddddddddddddddd__________>E___________________________ f<gggggggdddddddddddddddddddd b<cccccccccdddddddddddddddddd b <cccccccccdddddddddddddddddd b!<cccccccccdddddddddddddddddd b3<cccccccccdddddddddddddddddd j"<ddddddddddddddddddddddddddd j#<ddddddddddddddddddddddddddd j$<ddddddddddddddddddddddddddd j%<ddddddddddddddddddddddddddd j&<ddddddddddddddddddddddddddd>eddddddddddddddddddddddddddd>eddddddddddddddddddddddddddd f?<fgggggggddddddddddddddddddd e'<ddddddddddddddddddddddddddd e(<ddddddddddddddddddddddddddd e)<dddddddddddddddddddddddddddD l6 NBNNNNNNNNNNBBNNNNNNNNNNBBNNN ,!,",#,$,%,&,',(,), e*< ddddddddddddddddddddddddddd !e+<!ddddddddddddddddddddddddddd "e,<"ddddddddddddddddddddddddddd>#eddddddddddddddddddddddddddd $f<$hhhhhdddddddddddddddddddddd %e-<%ddddddddddddddddddddddddddd &e.<&ddddddddddddddddddddddddddd 'e1<'ddddddddddddddddddddddddddd (e/<(ddddddddddddddddddddddddddd )e0<)dddddddddddddddddddddddddddNNNBNNNNN  (   P`TextBox 1" PK!Zf[Content_Types].xmlMO &2WR=cJ`F0iK`#̼vLw 9uSq:w`G ^i ½KI)c/ $oVjTMRc|}042ҥCƔM̏P~*ka/8^DkHbL8e i"K\XN\6rco4y@_;oPK!1_a _rels/.relsj0 ѽqCNo^K [ILcX&m߾0XFo;>0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!=drs/shapexml.xmlXn7?jQz2dRH7N#$) dw=ÑS̪0 jWG%=e7m(‰2ǽN_]pcVߍWN^<7uZQTsebNH3mD({Q4s8tl<9}]pTi'1TAx.;nc )3ݷJ4]q)Tjtގb-ӎ mLX5Gx57R8Do91]Qw<̓Z ͽh)VmTڂ="BeBbb}11L$1E9z%EKLl?.-tr|,9 3D)KQ4G]N`"| _pvtZCX;żQdx삁tqfFWgc!pBHvArI~KW)ծXW1/˄iLQ[]v-ATKh]-y{gȇAn{LϽ f@'|p>\(mA$[q8ms癤&?Ϯl@rOJ RCjnU qFԁ.mE>Һ] UwO$(ůJI( EA!L`"\E ul#2 [1s!b.xJ1{ri&[ Z/Bl!KD'8Y]7ׯY^"d禮{˦,J /_̯_z8%rVVT\e6+΄hic3}9p!v7fn#gfϘWj͞%CG*HRFp 3xb]/@ǡ|EWWsbU4^IJX_EtA ˿Kֲ !b(c^̥Xs 6J;P!l m¼ô11+0ɳ 6d}QBh/x7fVV 쫖%[-ININVDDrX)nA,R5:ۧ-R\ḭed+z2x^ )ޜ׆)~Iw1$$YX (WboD1]U2!Cb[Em5m}vNGu'xf09~'Z(0m}P,O_{O]-JV:5 ζI 'B9;C_Tn1~ўHIZJ@B'*B'8^XQ CzqίǟZhq%ZE# Z}^Nm g!P*Vs9K+ xu1+0FrL(p:+{QDܜRP E35 v@#Vdx߲|]n8^[m(n^@aonr W 5 e MZ& myLd渒Js]X}dYm;.Ȅ1uf(l@KRj&jI0.[XW7_jFm[ڜ $[X(Zn5ׅ!7j\?ߙ`;iX5IԼY#r8f`!ќ9e-oiZcB&hmVVNɽݿ~ +^H7FǔܥzyjŒx:PK!R)drs/downrev.xmlLP]O0}7?47i R1jױŵ]ƿn|ݞ;5$;|a ǀ(#mZ-׻+ >a<̦'1Nmmj [!Ə@ggD ɀ ,F f dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?M Samsung ML-1660 Series ߁ 4dXA4PRIV x-ArialadminUntitled0:0:0:0:0dX222222222adminA4  4 4 @@4 4 ="(" dXX333333?333333?&<3U} I$D} E} E} E} I:} I E} E} E} I E} I C} $C} C} $C} $ C} I C} C} I C} C,B ,B @,@@@,@@XE ,@ B@ ,@ ,@ ,@,@,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ttttt t ttttqqqqq v v< vR v w  u v< vS v wqqqqq Q ;$@xi@xe@x@@xj@ $ xL@x@x@xd@x@sssss M$@z@z@z@z@ $ zb@z@z@z@z@qqqqq 6$@z@z @z @z @ $ z @z @zp@zp@zp@qqqqq 7$@z@z@z@z@ $ z@z@z@z@z@qqqqq 8$p@zp@zp@zp@zp@ q$ zp@zp@zp@zp@zp@qqqqq A$@{@{p@{d@{@ s$ {@{@{p@{d@{@Zsssss C$@@z@@z@@z@@z@@ q$ z@@z@@z@@z@@z@@qqqqq B$ p@z@@zp@zp@zp@ q$ zp@z@@zp@zp@zp@ qqqqq U$ @@{@@{@@{@@{@@ s$ {@@{@@{@@{@@{@@ Zsssss N# @ % B# @ % B @:@@@ # P|@ % B# `W@ % B P@ @=@ Lrrrrr  ^ VD, ln.( ,@! ,@" ,@# ,@$ ,@% ,@& ,@' ,@( ,@) ,@* ,@+ ,@, ,@- ,@. ,@/ ,@0 ,@1 ,@2 ,@3 ,@4 ,@5 ,@6 ,@7 ,@8 ,@9 ,@: ,@; ,@< ,@= ,@> ,@? ,@ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?Dl@ ,@A ,@B ,@C ,@D ,@E ,@F ,@G ,@H ,@I ,@J ,@K ,@L ,@M ,@N ,@O ,@P ,@Q ,@R ,@S ,@T ,@U ,@V ,@W ,@X ,@Y ,@Z ,@[ ,@\ ,@] ,@^ ,@_ ,@@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_Dl` ,@a ,@b ,@c ,@d ,@e ,@f ,@g ,@h ,@i ,@j ,@k ,@l ,@m ,@n ,@o ,@p ,@q ,@r ,@s ,@t ,@u ,@v ,@w ,@x ,@y ,@z ,@{ ,@| ,@} ,@~ ,@ ,@`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Dl ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@Dl ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@Dl ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@0 $   CPH 0( >@ ggD ɀ FO dMbP?_*+%t&ffffff?'ffffff?(?)?M HP Officejet Pro L7700 Series$C 4dXXA4DINU"$ s'TSMTJHP Officejet Pro L7700 SeriesInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPPreAnalysisFalseMSPreAnalysisFalseHPReportSymmetricMarginsFalseHPMinimizeMarginsFalseHPAlignMarginsForMDTrueDuplexNONEHPPrintPreviewFalseHPOverSprayOptionAutomaticHPOverSpray100HPBorderLessPhotoFalseHPOutputOrderReverseTrueJobUITruePaperSizeA4OrientationPORTRAITHPPaperSizeDuplexConstraintsINDEX_CARD_3X5HPDocPropResourceDatahpzhl58a.cabHPNUseDiffFirstPageChoiceTrueHPMediaTypeDuplexConstraintsHP_MATTE_GREETING_CARDSHPDryTimeOptionAutomaticHPDryTime0HPInkVolumeOptionAutomaticHPInkVolumeNormalHPPrintInGrayScaleFalsePrintQualityNormalPrintQualityGroupPQGroup_2HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_TIMESTAMPHPColorModeCOLOR_MODEHPPDLTypePDL_PCL3HPPJLEncodingUTF8HPXMLFileUsedhpwl7703.xmlHPTilingSelectionTrueHPMediaTypeTreeviewPopupTrueColorModeColor24TextAsBlackFalseMediaTypePLAINResolution600dpiPQDPIInstalledHPMirrorPrintFalseHPAutoDuplexScalingTrueHPManualFeedOrientationFACEUPHPSpeedMechFastDraftHPOutputBinOrientationFACEUPHPMapManualFeedToTray1FalseHPSendPJLUsageCmdLNNAME_CARRPSAlignmentFileHPZ3A58aPSServicesOptionServiceFileEndHPCleaningFilesDataHP_Clean_TestPageHPConsumerCustomPaperHPCustomHPColorSelectionForHPAEnabledHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPBornOnDateHPBODHPInputColorSpaceCOLORSMARTHPDriverDataDriverDataHPCustomSizeCommandTRUEHPSendPreloadCommandTRUEESPRITSupportedTrueHPUseAutoDuplexUnitTrueHPHideManualFeedTrueHPRESDLLNameHPFRS58aHPRedEyeReductionOffHPDigitalImagingHPHomePrintingHPSmartFocusOnHPContrastOnHPDigitalFlashOnHPSharpnessLowHPSmoothingOnHPJpegPngPassthroughTrueHPReverseBandOrderForEvenPagesReverseBandOrderHalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPHTDLLNameHPFIG58aHPMHDLLNameHPFIE58aHPHPAFilterTrueHPAdvancedColorSettingTrueHPICCPrinterFamily5700_6500HPCRDCommandTrueHPSendUnitMeasureCommandTRUEHPPaperSizeTreeviewPopupMetricHPSimplifiedUITrueHPPosterPrintingOptionSUIFalseHPPhotoFixOFFHPScaleToPaperFalseHPConvertAPIVersionOverride3IUPHdA4 4 [brak] [brak]Arial4P d?ADMIN<Automatyczny>44dMicrosoft ExcelBrak<zEXCEL.EXEC:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE IPACDRWDSGATCAPI;F4E8Q;Ki݅&E%9xPPBHAERP" dXX333333?333333?&<3U} I R} I R} R} I R} m4R} R} I R} $R} R} R} R} I R@ t@ t@ M@ M@ M@ M@ t@ h@ R@ R@ R@ R@ R@R@R@R@R@R@R@R@R@R@t@t@t@t@t@ m4| M5 M9 JJJJ  ;J~ J@}J^@ D  ~ kpw@ llll @~ J@@~~ Jp@ ~ I@@ JJJJ 6~ J @~~ J @ ~ Ib@ JJJJ 8~ J@~~ J@ ~ IP@ JJJJ yC~ J@@~~ J@@ ~ IT@ JJJJ JD~ Jp@~~ Jp@ ~ I@_@ JJJJ&JqJIqqqq&JqJIqqqq = J# J@ %B O# Ji@ %B # NP@ % B O OOP J% MV@D Gz? L % L @ D Gz? % L@D Gz? L  L ^ RW<Kt|||||**"  PH00( >@I ggD ɀ wy dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?M HP Officejet Pro L7700 Series$C 4dXXA4DINU"$ s'TSMTJHP Officejet Pro L7700 SeriesInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPPreAnalysisFalseMSPreAnalysisFalseHPReportSymmetricMarginsFalseHPMinimizeMarginsFalseHPAlignMarginsForMDTrueDuplexNONEHPPrintPreviewFalseHPOverSprayOptionAutomaticHPOverSpray100HPBorderLessPhotoFalseHPOutputOrderReverseTrueJobUITruePaperSizeA4OrientationPORTRAITHPPaperSizeDuplexConstraintsINDEX_CARD_3X5HPDocPropResourceDatahpzhl58a.cabHPNUseDiffFirstPageChoiceTrueHPMediaTypeDuplexConstraintsHP_MATTE_GREETING_CARDSHPDryTimeOptionAutomaticHPDryTime0HPInkVolumeOptionAutomaticHPInkVolumeNormalHPPrintInGrayScaleFalsePrintQualityNormalPrintQualityGroupPQGroup_2HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_TIMESTAMPHPColorModeCOLOR_MODEHPPDLTypePDL_PCL3HPPJLEncodingUTF8HPXMLFileUsedhpwl7703.xmlHPTilingSelectionTrueHPMediaTypeTreeviewPopupTrueColorModeColor24TextAsBlackFalseMediaTypePLAINResolution600dpiPQDPIInstalledHPMirrorPrintFalseHPAutoDuplexScalingTrueHPManualFeedOrientationFACEUPHPSpeedMechFastDraftHPOutputBinOrientationFACEUPHPMapManualFeedToTray1FalseHPSendPJLUsageCmdLNNAME_CARRPSAlignmentFileHPZ3A58aPSServicesOptionServiceFileEndHPCleaningFilesDataHP_Clean_TestPageHPConsumerCustomPaperHPCustomHPColorSelectionForHPAEnabledHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPBornOnDateHPBODHPInputColorSpaceCOLORSMARTHPDriverDataDriverDataHPCustomSizeCommandTRUEHPSendPreloadCommandTRUEESPRITSupportedTrueHPUseAutoDuplexUnitTrueHPHideManualFeedTrueHPRESDLLNameHPFRS58aHPRedEyeReductionOffHPDigitalImagingHPHomePrintingHPSmartFocusOnHPContrastOnHPDigitalFlashOnHPSharpnessLowHPSmoothingOnHPJpegPngPassthroughTrueHPReverseBandOrderForEvenPagesReverseBandOrderHalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPHTDLLNameHPFIG58aHPMHDLLNameHPFIE58aHPHPAFilterTrueHPAdvancedColorSettingTrueHPICCPrinterFamily5700_6500HPCRDCommandTrueHPSendUnitMeasureCommandTRUEHPPaperSizeTreeviewPopupMetricHPSimplifiedUITrueHPPosterPrintingOptionSUIFalseHPPhotoFixOFFHPScaleToPaperFalseHPConvertAPIVersionOverride3IUPHdA4 4 [brak] [brak]Arial4P d?ADMIN<Automatyczny>44dMicrosoft ExcelBrak<zEXCEL.EXEC:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE IPACDRWDSGATCAPI;F4E8Q;Ki݅&E%9xPPBHAERP" dXX333333?333333?&<3U} '} m , , , , , @ , , K K T~ ~@ M~ @ M qqqsZZ ZZ ZZ H0PH@0( >@ggD ɀ ++ dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?M HP Officejet Pro L7700 Series$C 4dXXA4DINU"$ s'TSMTJHP Officejet Pro L7700 SeriesInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPPreAnalysisFalseMSPreAnalysisFalseHPReportSymmetricMarginsFalseHPMinimizeMarginsFalseHPAlignMarginsForMDTrueDuplexNONEHPPrintPreviewFalseHPOverSprayOptionAutomaticHPOverSpray100HPBorderLessPhotoFalseHPOutputOrderReverseTrueJobUITruePaperSizeA4OrientationPORTRAITHPPaperSizeDuplexConstraintsINDEX_CARD_3X5HPDocPropResourceDatahpzhl58a.cabHPNUseDiffFirstPageChoiceTrueHPMediaTypeDuplexConstraintsHP_MATTE_GREETING_CARDSHPDryTimeOptionAutomaticHPDryTime0HPInkVolumeOptionAutomaticHPInkVolumeNormalHPPrintInGrayScaleFalsePrintQualityNormalPrintQualityGroupPQGroup_2HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_TIMESTAMPHPColorModeCOLOR_MODEHPPDLTypePDL_PCL3HPPJLEncodingUTF8HPXMLFileUsedhpwl7703.xmlHPTilingSelectionTrueHPMediaTypeTreeviewPopupTrueColorModeColor24TextAsBlackFalseMediaTypePLAINResolution600dpiPQDPIInstalledHPMirrorPrintFalseHPAutoDuplexScalingTrueHPManualFeedOrientationFACEUPHPSpeedMechFastDraftHPOutputBinOrientationFACEUPHPMapManualFeedToTray1FalseHPSendPJLUsageCmdLNNAME_CARRPSAlignmentFileHPZ3A58aPSServicesOptionServiceFileEndHPCleaningFilesDataHP_Clean_TestPageHPConsumerCustomPaperHPCustomHPColorSelectionForHPAEnabledHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPBornOnDateHPBODHPInputColorSpaceCOLORSMARTHPDriverDataDriverDataHPCustomSizeCommandTRUEHPSendPreloadCommandTRUEESPRITSupportedTrueHPUseAutoDuplexUnitTrueHPHideManualFeedTrueHPRESDLLNameHPFRS58aHPRedEyeReductionOffHPDigitalImagingHPHomePrintingHPSmartFocusOnHPContrastOnHPDigitalFlashOnHPSharpnessLowHPSmoothingOnHPJpegPngPassthroughTrueHPReverseBandOrderForEvenPagesReverseBandOrderHalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPHTDLLNameHPFIG58aHPMHDLLNameHPFIE58aHPHPAFilterTrueHPAdvancedColorSettingTrueHPICCPrinterFamily5700_6500HPCRDCommandTrueHPSendUnitMeasureCommandTRUEHPPaperSizeTreeviewPopupMetricHPSimplifiedUITrueHPPosterPrintingOptionSUIFalseHPPhotoFixOFFHPScaleToPaperFalseHPConvertAPIVersionOverride3IUPHdA4 4 [brak] [brak]Arial4P d?ADMIN<Automatyczny>44dMicrosoft ExcelBrak<zEXCEL.EXEC:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE IPACDRWDSGATCAPI;F4E8Q;Ki݅&E%9xPPBHAERP" dXX333333?333333?&<3U} } } I} } I} I ; , , , , , , , , , @ ; ; , , n o o o o p \XZ*[@@\@@\@@\@@\@@]@@ \OZ*[@@\@\@@\@\@@]@@ \FZ*[@\@\@\@\@]@ \GZ*[@@\@@\@@\@@\@@]@@ \HZ*[@@\@@\@@\@@\@@]@@ JE*S@J@J@J@J@T@ J:*S@J@J@J@J@T@  iC* S@J@J@J@J@T@  \J* S@J@J@J@J@T@ U@   -B Q@  Q@  Q&@  Q@  V@  L WM@  LGz? X@ X@  X@@  XM@  Y@  P V" hXXXXXNNNN V  PHP0( >@  ggD ɀ ) dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?M HP Officejet Pro L7700 Series$C 4dXXA4DINU"$ s'TSMTJHP Officejet Pro L7700 SeriesInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPPreAnalysisFalseMSPreAnalysisFalseHPReportSymmetricMarginsFalseHPMinimizeMarginsFalseHPAlignMarginsForMDTrueDuplexNONEHPPrintPreviewFalseHPOverSprayOptionAutomaticHPOverSpray100HPBorderLessPhotoFalseHPOutputOrderReverseTrueJobUITruePaperSizeA4OrientationPORTRAITHPPaperSizeDuplexConstraintsINDEX_CARD_3X5HPDocPropResourceDatahpzhl58a.cabHPNUseDiffFirstPageChoiceTrueHPMediaTypeDuplexConstraintsHP_MATTE_GREETING_CARDSHPDryTimeOptionAutomaticHPDryTime0HPInkVolumeOptionAutomaticHPInkVolumeNormalHPPrintInGrayScaleFalsePrintQualityNormalPrintQualityGroupPQGroup_2HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_TIMESTAMPHPColorModeCOLOR_MODEHPPDLTypePDL_PCL3HPPJLEncodingUTF8HPXMLFileUsedhpwl7703.xmlHPTilingSelectionTrueHPMediaTypeTreeviewPopupTrueColorModeColor24TextAsBlackFalseMediaTypePLAINResolution600dpiPQDPIInstalledHPMirrorPrintFalseHPAutoDuplexScalingTrueHPManualFeedOrientationFACEUPHPSpeedMechFastDraftHPOutputBinOrientationFACEUPHPMapManualFeedToTray1FalseHPSendPJLUsageCmdLNNAME_CARRPSAlignmentFileHPZ3A58aPSServicesOptionServiceFileEndHPCleaningFilesDataHP_Clean_TestPageHPConsumerCustomPaperHPCustomHPColorSelectionForHPAEnabledHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPBornOnDateHPBODHPInputColorSpaceCOLORSMARTHPDriverDataDriverDataHPCustomSizeCommandTRUEHPSendPreloadCommandTRUEESPRITSupportedTrueHPUseAutoDuplexUnitTrueHPHideManualFeedTrueHPRESDLLNameHPFRS58aHPRedEyeReductionOffHPDigitalImagingHPHomePrintingHPSmartFocusOnHPContrastOnHPDigitalFlashOnHPSharpnessLowHPSmoothingOnHPJpegPngPassthroughTrueHPReverseBandOrderForEvenPagesReverseBandOrderHalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPHTDLLNameHPFIG58aHPMHDLLNameHPFIE58aHPHPAFilterTrueHPAdvancedColorSettingTrueHPICCPrinterFamily5700_6500HPCRDCommandTrueHPSendUnitMeasureCommandTRUEHPPaperSizeTreeviewPopupMetricHPSimplifiedUITrueHPPosterPrintingOptionSUIFalseHPPhotoFixOFFHPScaleToPaperFalseHPConvertAPIVersionOverride3IUPHdA4 4 [brak] [brak]Arial4P d?ADMIN<Automatyczny>44dMicrosoft ExcelBrak<zEXCEL.EXEC:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE IPACDRWDSGATCAPI;F4E8Q;Ki݅&E%9xPPBHAERP" dXX333333?333333?&<3U} } 4}  ; ; , , , , ; ; ; , , , > n o o o o p JY*S@J@J@@J@@J@T@@ \O*SX@J@@J@@J@J@@Tp@ \FZ*[@\@\@\@\@]@ JE*S@@J@@J@@J@@J@@T@@ JI*S@J@J@J@J@T@ UL@ -BQ@@Q|@ Q@ Q@@ V@ L W@ LGz?X8@Xm@ X@ X8@ Y@ ^ P V hNNXNN V  PH`0( >@ ggD Oh+'0HPdt KretkowskaAukaszMicrosoft Excel@^X`@Ԋ@H}P՜.+,0PHP X`hp x + informacje oglnecennik-targi zagraniczne cennik-targi krajowecennik - seminaria kraj.cennik-misje gospodarcze cen-gospodarcze misje wyjazdowe Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r